Försäkring vid dödsfall

En försäkring kan underlätta

När en nära dör kan det innebära att en inkomst i familjen försvinner. Det kan då vara en bra idé att se om det finns en försäkring vid dödsfall.
Vi kan hjälpa dig med just det – att hitta försäkringar vid dödsfall.

Många oroar sig för att det ska bli tufft ekonomiskt när en nära dör. Eller för dina nära när du själv dör. Då försäkringspengar sällan betalas ut per automatik, är det bra att hålla koll på vad både ens egna och ens närstående försäkringar omfattas av.
Idag finns flertalet försäkringar vid dödsfall. En del är lagstadgade, andra omfattas du genom din anställning. En del kan du också välja att teckna själv.

Försäkringar vid dödsfall

Vanliga försäkringar vid dödsfall

  • Efterlevnadspensionen (lagstadgad försäkring vid dödsfall)
  • Omställningspensionen (del av efterlevnadspensionen)
  • Tjänstegrupplivförsäkring (försäkring vid dödsfall via din anställning)
  • Privat livförsäkring – (försäkring som du tecknar själv)

Kort kan man säga att du ska ha rätt till ersättning om:

  • den döde hade efterlevandeskydd för sina pensioner
  • den döde hade avtals- eller tjänstepension från sin arbetsgivare 
  • den döde har haft en privat pensionsförsäkring där du står som förmånstagare
  • den döde har bott eller arbetat i andra länder där det finns möjlighet att få efterlevandepension 
  • ett dödsfall inträffat på grund av en arbetsskada (livränta och begravningshjälp från Pensionsmyndigheten)

Vår partner Verahil hjälper dig med alla juridiska frågor.